نمایندگی رسمی و انحصاری آنیکا آمریکا در ایران

پس از سال ها تلاش نمایندگی پانسمان های هیالوگران در ایران توسط تیم مرهم اندیشه سلامت ثبت گردید.

 

پس از سال ها تلاش نمایندگی پانسمان های هیالوگران در ایران توسط تیم مرهم اندیشه سلامت ثبت گردید.