مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

پانسمان نقره اترومن Atrauman Ag - سایز 20*10 هارتمن

وضعیت موجود
قیمت 42000 تومان
رتبه ی این کالا: 5.0

ِموارد مصرف:

 • زخم پای دیابتی
 • اطراف پین های ارتوپدی
 •  انواع زخم های دارای ترشح و مستعد عفونت
 • استفاده در محل های دارای ترشح و مستعد عفونت
 •  استفاده در محل دهنده و گیره پیوند پوست 
 • زخم های سوختگی درجه دو و سائیدگی ها
 • پیشگیری از بروز عفونت در زخم های در معرض خطر 
 • جلوگیری از صدمه به بافت گرانوله در هنگام تعویض پانسمان
تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

مزایا:

 • ممانت از خیس خوردگی پوست و حاشیه ان
 • قابل انعطاف برای تطبیق با بستر زخم 
 • قابل برش به اندازه دلخواه
 • کاهش عفونت زخم