مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

پانسمان نقره اترومن Atrauman Ag سایز 10*10 هارتمن

وضعیت موجود
قیمت 21600 تومان
رتبه ی این کالا: 4.5

ِموارد مصرف:

 • زخم پای دیابتی
 • اطراف پین های ارتوپدی
 •  انواع زخم های دارای ترشح و مستعد عفونت
 • استفاده در محل های دارای ترشح و مستعد عفونت
 •  استفاده در محل دهنده و گیره پیوند پوست 
 • زخم های سوختگی درجه دو و سائیدگی ها
 • پیشگیری از بروز عفونت در زخم های در معرض خطر 
 • جلوگیری از صدمه به بافت گرانوله در هنگام تعویض پانسمان
تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

مزایا:

 • ممانت از خیس خوردگی پوست و حاشیه ان
 • قابل انعطاف برای تطبیق با بستر زخم 
 • قابل برش به اندازه دلخواه
 • کاهش عفونت زخم

 

 

نکته:

قابل استفاده با پانسمان های: Permafoam و Hydrotac ، Sorbalgon

بسته به میزان ترشح زخم، فواصل تعویض پانسمان بین 3 تا 7 روز میباشد