جشن روز پرستار  با حضوری جمعی از پزشکان و پرستاران در تالار اطلسیه مشهد .
 
 
 

 

با پرستاران پرستاری کنـیم
در مسیر عشـق همکاری کنـیم
گرچه از دنیای آنان، غافـلیم
ساعتی، یک نقش را، بازی کنیم

ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار بر شما مبارک باد