پس از سال ها تلاش نمایندگی پانسمان های هیالوگرام در ایران توسط تیم مرهم اندیشه سلامت ثبت گردید.