اولین کارگاه یک روزه  آموزش اصولی وکیوم تراپی با متد جدید در هتل میثاق مشهد در تاریخ 15 آذر ماه برگزار شد.

مدرسین آقای محمدیان و خانم شبستری