مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

پانسمان نقره آترومن Atrauman Ag سایز 10*10 هارتمن

وضعیت تماس بگیرید
رتبه ی این کالا: 0.0

ِموارد مصرف:

  • زخم پای دیابتی
  • اطراف پین های ارتوپدی
  •  انواع زخم های دارای ترشح و مستعد عفونت
  • استفاده در محل های دارای ترشح و مستعد عفونت
  •  استفاده در محل دهنده و گیره پیوند پوست 
  • زخم های سوختگی درجه دو و سائیدگی ها
  • پیشگیری از بروز عفونت در زخم های در معرض خطر 
  • جلوگیری از صدمه به بافت گرانوله در هنگام تعویض پانسمان
اضافه کردن به سبد خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید

مزایا:

  • ممانت از خیس خوردگی پوست و حاشیه ان
  • قابل انعطاف برای تطبیق با بستر زخم 
  • قابل برش به اندازه دلخواه
  • کاهش عفونت زخم

 

 

نکته:

قابل استفاده با پانسمان های: Permafoam و Hydrotac ، Sorbalgon

بسته به میزان ترشح زخم، فواصل تعویض پانسمان بین 3 تا 7 روز میباشد